Integritetspolicy -GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen- Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personluppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. Vid köp av våra tjänster:
För- och efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår betalleverantör Stripe. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. Vid nedladdning av grtisprodukter:
Vi sparar namn och mailadress hos vår mailleverantör GAN, Get a Newsletter eller New Zenler för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I kurser och medlemskap:
Ditt namn och mailadress finns även registrerad i våra kursportaler New Zenler då det är din inloggning till den kurs eller medlemskap som du har köpt. Betalar du kursen eller medlemskapet via vår portal så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe.
Vi sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas dem. Samtalen sparar på kurssidan.

4. På webbsidan:
Vi sparar refrensutlåtande som text, bild eller video av kunder som ahr givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. Kundundersökningar och utvärderingar:
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i vårt enkätprogram Typeform med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med materialet och sedan raderas.

6. Sammanfattning:
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart. Du har rätt att kontakt oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av din uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@granstromkommunikation.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds. DÅ har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Granström Kommunikation, Esplanaden 4, 761 45 Norrtälje, org nr 5703230028.
Uppdaterad 2021-06-21